NEONOVÝ TAHÁK

ELEKTRICKÉ PARAMETRY NEONOVÝCH NÁPISŮ JSOU ZÁVISLÉ NA DÉLCE, TVARU A POČTU TRUBIC, TYPU POUŽITÝCH ELEKTROD, TLAKU V TRUBICÍCH, POUŽITÉM PLYNU, MNOŽSTVÍM RTUTI, NAPÁJECÍM NAPĚTÍ A KLIMATICKÉM VLIVU.

Tyto tabulky byly spočítány pro nápisy při napájecím napětí 230V/50 Hz a definují mezní hodnoty minimální a maximální délky trubic pro dané sekundární napětí. Tyto hodnoty jsou orientační pro rychlou kalkulaci, jelikož krátké systémy podstatně zkracují tyto metrážní hodnoty. Z tohoto důvodu je zapotřebí pro každý pár elektrod připočítat k délce skla 0,5 m. Pro přesné stanovení transformátoru můžete použít kalkulační tabulku pro výpočet transformátorů, kde si definujete použitý plyn, průměr skla, počet a délku jednotlivých systémů.  

Pro správné a bezpečné zapojení transformátorů je doporučeno následující:

1. Jak vypočítat délku elektrickým metrů: délka trubic + 0,5 m za každý pár elektrod.
    Příklad: 3 trubice o délce 1,2 m = 3 x 1,2 m + 3 x 0,5 m = 5,1 elektrických metrů
2. Zkontrolujte voltmetrem napájecí napětí 230 V.
3. Po 10 až 15-ti minutách provozu změřte miliampérmetrem pracovní proud v sekundárním okruhu.
4. Příklad: Mějte sekundární proud na cca 90% pro modrý plyn (Argon s Neonem) a 95% pro červený plyn (100% neon) nominálních hodnot.
    Příklad:
    transformátor na červený plyn xxxx/30 má provozní proud 25mA, doporučený sekundární proud je 23,75mA,
    transformátor pro modrý plyn xxx/37 má provozní proud 37mA, doporučený je tak 33,3mA.
5. Zkontrolujte skutečné hodnoty proudu a napětí na primární straně. 

Doporučené délky v elektrických metrech


Kalkulátor neonových transformátorů.
Po zadání parametrů typu plynu, průměru skla, délky a počtu jednotlivých trubic znáte okamžitě hodnotu transformátoru.
Ke stažení zde ->  Výpočet transformátoru


KALKULACE NEONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ

Po zadání parametrů typu plynu, průměru skla, délky a počtu jednotlivých trubic znáte okamžitě hodnotu transformátoru.

Vzorec pro výpočet:
(( N x 180 ) + ( L x zápalné napětí )) x koeficient = napětí trafa 
N = POČET NEONOVÝCH SYSTÉMŮ 
L = DÉLKA NEONOVÝCH TRUBIC V METRECH

Příklad modrý plyn: 
(( 5 x 180 ) + ( 4,25 x 280 )) x 1,5 = 3135 V  (3 KV interiér ~ 4 KV exteriér)
(( 4 x 180 ) + ( 3,4   x 280 )) x 1,5 = 2508 V  (2,5 KV / ? mA (dle požadované intenzity svítivosti)

Koeficient

typ transformátoru ARGON/NEON 100% NEON
rozptylový 1,5 1,7
elektronický-interier 1,25 1,5

Zápalné napětí ve V/m

Ø ARGON/NEON 100% NEON
mm V/m V/m
6 825  
7 725  
8 635 865
9 550 795
10 495 735
11 445 665
12 410 610
13 375 560
14 350 515
15 330 480
16 310 455
17 295 430
18 280 410
19 265 395
20 255 380
21 245 370
22 235 365
23 230 355

NÁVOD NA INSTALACI

Připojení:

 1. Zkontrolujte, že el. přívod k transformátoru je jištěn max. 16 Amp.
 2. Ujistěte se, ze všechny kovové části transformátoru jsou uzemněny v souladu s normou (EN 50107).
 3. Ujistěte se, že transformátory nejsou na místě, kde by mohlo dojit k přehřátí (neinstalujte transformátor do uzavřeného prostoru nebo příliš blízko k druhému  transformátoru) (EN50107).
 4. Ujistěte se, ze vysokonapěťové připojovací kabely jsou co nejkratší, transformátor by mel byt instalován co nejblíže k systémům.

Průměr měděného kabelu by mel byt minimálně 1mm2 (E50107)

Kontrola provozních parametrů:

 1. Primární obvod
  1. Připojte primární stranu transformátoru přes spínač k elektrické síti. Pro kontrolu napětí připojte na primer voltmetr.
  2. Neonové trubice zapojte do série a připojte na sekundár transformátoru. Do obvodu zapojte taktéž mili-ampérmetr.
  3. Propojte uzemňovací svorky transformátoru s uzemněním. Zapnete napájecí napětí.
 2. Sekundární obvod
  1. Pomoci voltmetru zkontrolujte správné napětí na voltmetru dle štítku transformátoru.
  2. Pomoci mili-ampérmetru zkontrolujte sekundární proud
   • změřeny sekundární proud by nemel překračovat hodnoty uvedené na štítku. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, použijte transformátor s nižším sekundárním napětím.
   • Sekundární proud (mA), může byt proti štítku nižší o 10% u trubic používajících směs argonu s neonem, při použití 100% neonu by tento proud nemel byt menší než 5% oproti štítku. (hodnota na štítku =25mA – 10% minimální proud = 22,5mA). Pozor u transformátoru na červený plyn (rada 30, 45, 60, 75 mA) je udáván zkratový proud. Provozní proud /1,2. Např. Transformátor 30mA je provozní hodnota proudu 30:1,2 = 25. (hodnota na štítku =25mA – 5% minimální proud = 23,75mA)

MONTÁŽ:

MINIBLOCK krytí (IP20) by mel mít vhodnou vnější ochranu transformátoru kterou může byt i samotna reklama. Mimořádně důležité je, aby byla dostatečně zajištěna ventilace v těchto ochranách.

RESINBLOCK krytí (IP44) může byt instalován v místnostech v jakékoli pozici.Venkovní instalace je 
možná bez jakékoli další ochrany transformátoru proti povětrnostním vlivům v pozicích, které jsou znázorněny na obrázku.

Měření a údržba VN transformátorů

Transformátor na prázdno:

 • primární napětí
 • primární proud
 • sekundární napětí na obou vinutích proti nule (hodnota nesmí být menší než udaná na štítku a může být  překročena max. o 10%, mezi jednotlivými vinutími by neměl být rozdíl)

Transformátor ve zkratu na sekundáru:

 • primární proud
 • sekundární proud (zkratový proud nesmí překročit násobek Icc a provozního proudu dle typu měřeného trafa,    povolená tolerance do mínusu je 5%)

Údržba:

Je nutné kontrolovat stav nožových kontaktů ve víčku a na transformátoru. Kontakty je dobré očistit od případné oxidace a zkontrolovat jejich mechanickou pevnost. V případě, že je na víčku znatelné vyhřátí kolem těchto kontaktů(tmavý flek v plastu), je nutné víčko vyměnit. Zároveň mohou být vyhřátím poškozeny i kontakty na transformátoru. Nutná kontrola mechanické