Bezpečnostní a technické podmínky

STÁHNOUT ZDE

Instalace a zapojení LED modulů 
LED moduly mohou být buď přilepeny k podkladu pomocí samolepících pásek 3M, případně montážním silikonem nebo přišroubovány šrouby. Propojení LED modulů je provedeno lineárním spojením do “řetězu”.
Samolepící páska u modulů neslouží jako kotvící prvek, ale jen jako fixační před konečným mechanickým zajištěním.  

Důležité technické podmínky
Nikdy nesmí být zapojeno v sérii více než je maximální doporučený počet LED modulů (dle typu od 15 do 100ks)! 
Chraňte LED moduly proti vniku dešťové vody a to vhodnou instalací bez možnosti zasněžení, či zaplavení vodou.
Vnitřek písmen nalakujte bílým lakem. Tím se zredukují světelné ztráty a zvýší se svítivost a rozptyl světla.
Minimální vzdálenost pro negativní podsvícení písmen (ode zdi) je 30 mm měřeno od povrchu uchycení LED modulů. 
Používejte tavné pojistky na sekundární straně zdrojů!
Zapojte vždy jako první sekundární obvody a poté můžete zdroje připojit k síti. Zvláště u elektronických napájecích zdrojů může dojít ke zvýšení sekundárního napětí bez zátěže, které může mít za následek poškození modulů !

tepo

Bezpečnostní a technické podmínky pro LED pásky 
Pájení by mělo být prováděno pouze na vyznačených místech (označená „+–”). Doba pájení by neměla překročit 10 s a teplota 260°C. Nikdy LED pásek neprodlužujte nad délku 5m, dojde k jeho přetížení a zničení!
Pásek je možno dělit po 3 LED nůžkami na vyznačených místech. Pásek se připevňuje pomocí 3M pásky. Povrch místa, kam se pásek lepí musí být důkladně očištěný. 
Nejmenší poloměr ohybu pásku je 2 cm. Pásek je možno ohnout s menším poloměrem na místech, kde nejsou elektrické součástky, po natvarování by se pak měl připevnit, aby se zabránilo opakovanému ohýbání.

LED pásek ani součástky, které obsahuje nesmí být mechanicky namáhány jinak, než je uvedeno v aplikačních poznámkách. 
Montáž nesmí porušit vodivé cesty na tištěném spoji. 
Je nutno dodržovat elektrickou polaritu. Zapojení se špatnou polaritou může LED pásek zničit. 
Pokud je pásek připevňován na kovový podklad, je nutno použít mezi podklad a pásek izolační materiál. 
Při montáži je nutno dodržovat zásady ESD ochrany.
Instalaci pásku provádějte na nevodivý a nehořlavý podklad. Pro bezpečný provoz používejte pojistku na sekundární straně napájecího zdroje. Pásek musí být zabezpečen proti vodě. Je nutné zabezpečit konce LED pásku proti vlhkosti pomocí smršťovací bužírky a silikonu.
Použitý zdroj musí být dimenzován na celkovou zátěž.

Ovladače pro RGB pásky
Efektové moduly s pevným programem mají většinou možnost výběru prezentace několika statických barev s možností skokového přechodu či plynulého prolnutí. Dá se regulovat rychlost a intenzita.
Programovatelné jednotky zvládají téměř jakoukoliv světelnou animaci.
Maximální zatížení jednoho kanálu (R, G nebo B) je uvedeno u jednotlivých typů. 

Bezpečnostní a technické podmínky pro stejnosměrné elektronické zdroje
Pracovní podmínky:

  • aby byla zaručena stanovená životnost a správná funkce výrobku, není doporučeno vystavovat je působení extrémních vlivů, které mohou negativně působit na správnou funkci přístroje - trvalé vystavení teplotám nad  55°C, agresivní výpary, chemikálie, vysoká relativní vlhkost nad 95%, silné elektromagnetické pole či mikrovlnné záření
  • pro bezchybnou funkci je nutné se vyvarovat umísťování přístrojů v těsné blízkosti zdrojů elektromagnetického rušení
  • je nutné dodržovat povolenou toleranci velikosti napájecího napětí, danou technickými parametry jednotlivých přístrojů

Napěťové pulzní zdroje jsou určeny pro napájení všech LED modulů v napěťovém režimu včetně LED pásků a podobných komponentů. Jsou dodávány v provedení IP68 v AL nebo plastovém pouzdře, a také v provedení „do zásuvky“ připomínající nabíječku mobilního telefonu apod.Tyto zdroje dodávají do el. obvodu konstantní napětí. Při přetížení zdroje vypne sekundární obvod jejich elektronická ochrana.

Instalační manuál pro zdroje MEAN WELL s uvedením základních bodů instalace, maximálním počtem LED zdrojů připojených na jističe a dalšími upozorněními najdete ZDE 

Přikládáme také základní doporučení a otázky a odpovědi firmy MEAN WELL

Např.

Bod 9. LED zdroje nesmí být na výstupu paralelně spojeny.

Bod 10. LED zdroje musí vyhovovat normě EN61000-3-2. Pokud je výkon vyšší než 25W, nelze používat zdroje bez PFC pro světelnou reklamu a osvětlení.

Bod 20. Zdroje s označením IP67 mohou být používány ve vnějším prostředí, nicméně musí být instalovány tak, aby bylo zabráněno permanentnímu působení vody či sněhu a také dopadu přímého slunečního svitu. Zdroje musí mít taktéž zabezpečeno dokonalé větrání! atd. 

Přikládáme také reklamační protokol vydaný firmou MEAN WELL, jelikož v případě reklamace bez jeho vyplnění, firma MEAN WELL nezahájí reklamační řízení a reklamace je považována za bezpředmětnou. Kromě vyplněného protokolu, který je ze strany MEAN WELL nutností pro zahájení případné reklamace, také doporučujeme provést fotodokumentaci instalace a umístění zdroje, stejně jako schéma zapojení.

V případě, že je zákazník firmy Dencop distributorem a ne koncovým uživatelem, musí tuto povinnost přenést na svého zákazníka.

Systém vyřizování reklamací výrobků firmy MEAN WELL je zaslání vyplněného RMA…..1 formulář pro 1 zdroj a zaslání zdroje.

Prosíme o pečlivé prostudování instalačních manuálů, Q&A firmy MEAN WELL, jakož i rozdělení a doporučeného užívání zdrojů MEAN WELL

Tento článek je nadstavbou platného reklamačního řádu firmy Dencop a nenahrazuje žádnou z jeho částí. 

POZOR :
Při připojování Power LED řetězů k proudovému zdroji dbejte na správnou polaritu připojení, obrácená polarita může způsobit zničení LED diod. Vždy nejprve vodivě připojte celý okruh LED k proudovému zdroji a teprve
potom tento zdroj zapojte do sítě 230V. V opačném případě hrozí zničení všech LED v řetězu ! Případné vypínání a zapínání LED musí být rovněž realizováno před proudovým zdrojem - na straně napájení 230V.

Nikdy se nedívejte bez ochranných očních pomůcek (tmavé brýle aj.) z malých vzdáleností do svítících POWER LED, zejména jsou-li opatřeny optickým členem  - může dojít k nevratnému poškození oční sítnice!