MEZNÍ TEPLOTY DLOUHODOBÉ POUŽITELNOSTI POLYMERŮ

Teplota, při které si plast zachová minimálně 50 % svých typických vlastností po 10 000 (až 20 000) hodinách expozice.

Polymer Zkratka Mezní teplota (°C)
Polymethylmethakrylát PMMA 90
Polykarbonát PC 135
Vysokohustotní polyethylen <pPE-HD 75
Polyethylentereftalát – modifikovaný glykolem PET-G 70
Polypropylen PP 100
Neměkčený polyvinylchlorid PVC-U 60