Reklamace a vrácení zboží

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZDE>>

Zákazník obdrží poškozené anebo nekompletní zboží (vlastní přeprava DENCOP/externí doprava např. Toptrans, PPL,...)

Zákazník je povinen provést kontrolu materiálu po stránce kvalitativní i kvantitativní ihned při převzetí zboží. Rozdíly v množství a vizuální nedostatky (mechanické poškození zásilky) musí reklamovat zákazník okamžitě při dodání. Tyto nedostatky musí být zaznamenány do předávacího (reklamačního) protokolu přepravce. Po tomto termínu nemusí být brán zřetel na reklamace množství a viditelného mechanického poškození.

 

Řidič DENCOP LIGHTING je povinen s sebou vozit reklamační protokol - v případě reklamace při předání zboží je povinen řidič reklamační protokol se zákazníkem okamžitě vypsat. Protokol musí být podepsaný oběma stranami. V případě externí dopravy je třeba mít od řidiče podepsaný dodací list s uvedením závad.

 

Zákazníkovi se projeví vada v průběhu používání materiálu              

V případě, že zákazník zjistí SKRYTOU vadu na materiálu po odjezdu řidiče DENCOP LIGHTING, nebo se vada objeví v průběhu užívání materiálu, zákazník neprodleně kontaktuje reklamačního technika firmy DENCOP LIGHTING. V případě použití materiálu v systémových aplikacích či sestavách nesmí dojít k manipulaci a demontáži bez souhlasu firmy DENCOP LIGHTING.

Zákazník musí přiložit k reklamovanému zboží kompletně vyplněný reklamační formulář, včetně čísla dodací faktury, dodacího, případně expedičního listu nebo přiloží některý z dokumentů, který se vztahuje k nákupu reklamovaného zboží a na dokladu musí být vyznačeno, které zboží a v jakém množství reklamuje, včetně přesného popisu vady. Tento formulář mu bude automaticky zaslán ve formátu pdf po jeho vyplnění on-line na adrese https://eshop.dencop.cz/reklamace .Pokud je zboží reklamováno při převzetí, má zákazník právo ho nepřevzít. Pokud není zboží odesláno na posouzení reklamace do firmy DENCOP LIGHTING, je nutné přiložit fotografie reklamovaného zboží.

 

Bez řádně vyplněného reklamačního formuláře a řádné fotodokumentace, nebude zahájeno reklamační řízení. Pokud reklamační technik předběžně potvrdí oprávněnost reklamace (na základě obdržení výše uvedené dokumentace) bude zákazník v zákonné lhůtě informován.

  • Pokud nebude reklamace oprávněná, bude zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od vyrozumění oprávněnosti reklamace, materiál zaslán zpět na náklady zákazníka. *
  • Pokud bude reklamace oprávněná a zákazník požaduje dobropis (definováno v reklamačním protokolu), obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od vyrozumění oprávněnosti reklamace dobropis.
  • Pokud bude reklamace oprávněná a zákazník požaduje náhradu (definováno v reklamačním protokolu), obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od vyrozumění oprávněnosti reklamace náhradu popř. prvním návozem přepravy DENCOP je-li zboží skladem. (v případě nutnosti objednání v nejbližším možném termínu).

 

* u materiálu s jasně ohraničenou záruční lhůtou jako trafa EVG, FART, blikače a jiné bude při expedici nalepen štítek s datumek expedice. Tento štítek nesmí být ze strany zákazníka poškozen, pokud chce uplatnit delší reklamaci než je uvedena na štítku výrobku. 
V případě, že štítek chybí, nebo je strhnut, bude záruční doba posuzována dle štítku výrobce.

 

Pokud zákazník nezbytně potřebuje před rozhodnutím o oprávněnosti reklamace nové zboží, bude mu toto vydáno a účtováno novou fakturou. Na této faktuře bude zřetelně vyznačeno č. první faktury, ke které se reklamace vztahuje. V případě, že bude reklamace oprávněná, zákazníkovi bude vystaven dobropis k faktuře s reklamovaným zbožím.

Kontakt:
E-mail: reklamace@dencop.cz
Tel.: +420 571 894 051

 

V případě potřeby si prosím pozorně přečtěte a využijte také přiložené soubory týkající se reklamací produktů MEAN WELL:

Doporučení, otázky a odpovědi firmy MEAN WELL
Postup při reklamaci výrobku MEAN WELL
Reklamační protokol MEAN WELL