ODBORNÝ SEMINÁŘ LED TECHNOLOGIÍ ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

Světelná reklama má v České republice poměrně dlouhou tradici, přesto může tento podobor signmakingu stále něčím překvapit. Své o tom ví i společnost Dencop Lighting, s.r.o., která 26. 5. uspořádala ve spolupráci s ABF, a.s. odborný seminář, kterého se mohla bezplatně zúčastnit jakákoliv společnost, která měla zájem se zdokonalit v užívání komponentů pro světelnou reklamu. Na odborný seminář konaný v prostorách Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně poukazující na nejčastější chyby při kompletaci světelné reklamy, využívání traf a LED průmyslových osvětlení, se přijelo podívat přes 60 zástupců firem z celé ČR. Nechybělo ani zahraniční zastoupení společnosti MEAN WELL, která vyslala generálního manažera pro Evropský trh Liu Colemana, který za pomoci konsekutivního tlumočení informoval nejen o certifikaci CE a jejím složení LVD, EMC, ErP a RoHS, ale také o směrnicích a dopadech jejich porušení na uživatele a také na společnosti, jež chybně používají komponenty, které nesplňují předepsané normy v různých zemích. Zejména se jedná o problematiku certifikace a zařazení napájecích zdrojů řady LPV v rámci jednotlivých zemí do oblasti světelné reklamy, což ani v rámci EU není jednotné.

Hlavním lákadlem pro přítomné byla sekce, která ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Malochem, CSc. z Fakulty technologické UTB Zlín informovala o technických parametrech. Opravdovým přínosem ovšem byla část zabývající se praktickými problémy a způsoby jejich řešení. Tato část byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností pracovníků společnosti Dencop Lighting a poradenské činnosti, již se společně s distribucí společnost věnuje. Ing. Vlastimil Urban informoval od účinnosti SMD LED pouzder, použití LED ve světelných reklamách, přes volbu vhodných typů difuzorů, volbu vhodného typu LED modulu/LED pásku (v závislosti na dělení, zaměření, doporučené rozteči), dále pak návrhy rozmístění LED modulů 3D písmen, nejčastější řady používaných komponentů, instalaci a její náležitosti (rozteče rastru, rozvržení paralelních větví a jejich napájení a jiné), volby průřezů kabeláže a úbytků na vodiči, až po volby spínaných zdrojů, jejich umístění a izolace LED aplikací. V závěru sekce byla pozornost věnována LED páskům, jejich vlastnostem, instalaci, chlazení a regulaci včetně kontrolingu. Tyto informace byly v rámci zpětné vazby velmi ceněny, jelikož byly doprovázeny praktickými ukázkami včetně sortimentu, který si mohly účastníci během přestávek mezi sekcemi prohlédnout. Kvitováno bylo obzvláště praktické zaměření výkladu včetně zajímavostí, které nejen inspirovaly, ale také kvalifikačně posunuly posluchače vpřed.

Nelze opomenout ani sekci vedenou Ing. Petrem Ambrožem zaměřenou na LED průmyslové osvětlení, která dávala do rukou montážním firmám informace, kterými lze argumentovat při rozhodnutí použít LED průmyslová osvětlení. Srovnání parametrů klasických výbojkových osvětlení a LED průmyslového osvětlení včetně návrhů a dat potřebných k výpočtům případné úspory jsou cenným artiklem potřebným při odůvodnění nákladů. Návratnost investic v podobě ročních úspor převedených na peněžní jednotky zajímají každého investora. Nejen finanční a technologické parametry, ale také manipulace, správné využívání a teploty chromatičnosti dávaly pak komplexnost celému semináři. Na závěr semináře pak proběhl volitelný program, který spočíval v prohlídce firmy včetně regionálně zaměřeného pohoštění pro jednotlivé účastníky semináře.

Na základě vyhodnocení zpětné vazby jednotlivých účastníků se společnost DENCOP Lighting rozhodla opět ve spolupráci se společností ABF, a.s. seminář podobného typu uspořádat i v budoucnu a stanovit určitou periodicitu akcím tohoto charakteru. Jak uvedl majitel společnosti Milan Gregůrek: „Zákazník je partner, který si zaslouží nejen kvalitní zboží, ale také radu a pomoc, pokud ji potřebuje. Prodejem zboží vše nekončí, nýbrž začíná. Pokud chcete mít kvalitní zázemí ve vlastní firmě, musíte jej pomáhat budovat i v těch partnerských.“

Tímto bychom rádi poděkovali všem spoluorganizátorům, účastníkům a lidem, kteří se podíleli na tvorbě této akce, a pevně doufáme v minimálně stejný zájem o budoucí akce, které pro Vás připravíme.