Podmínky k akci adventní kalendář 2019

PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI: Adventní kalendář 2019  (DÁLE JEN „AKCE“).

1. Pořadatel akce: Dencop Lighting spol. s r.o., Tečovská 1122, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 25566130 DIČ CZ25566130 vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 34121 (dále jen „Pořadatel")

2. Účastník akce: Účastníkem akce se může stát každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky. (dále jen „Účastník").

Účastník může uplatnit slevu či dárek (dále jen ”Bonus”) k AKCI za níže uvedených podmínek:

 1. Jednotlivé Bonusy k AKCI jsou každý den vystaveny na reklamním banneru, hlavní stránky eshopu, dostupném na adrese https://eshop.dencop.cz/  a to od 1.12.2019 do 19.12.2019.
 2. Účastník provede objednávku přes internetový obchod dostupný na adrese: https://eshop.dencop.cz/  nebo telefonicky na číle 571 894 000 či emailem na adresu eshop@dencop.cz, případně info@dencop.cz.
 3. V objednávce přes internetový obchod Účastník využije pole “Použít poukaz na slevu” při zadávání objednávky, případně vloží kód pro Bonus do poznámky v objednávce. V případě objednávky přes email, zapíše tento kód přímo do emailu s objednávkou, tak, aby byl dobře viditelný u objednaného zboží. Při telefonické objednávce sdělí tento kód obchodníkovi, který objednávku přijme. 
 4. Slevové kódy jsou platné jen v určený den, nelze tedy jejich uplatnění vyžadovat v rámci jiných dnů AKCE. 
 5. Bonus lze získat výhradně za podmínek splnění AKCE.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odeslat Bonus zákazníkovi separátně a to do 1 měsíce po ukončení AKCE.
 7. V případě vrácení zboží účastníkem je třeba vrátit i Bonus, které v rámci AKCE získal. Pokud nelze Bonus vrátit, bude za něj účtována poměrná částka zápočtem k vrácenému zboží.
 8. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy má podezření, že Účastník jednal spekulativně, požadovat další ověření pro určení nároku na bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10-ti dnů a v požadované formě. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Akci a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít.
 9. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu při přepravě.
 10. Pořadatel si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla či technické nebo organizační zabezpečení a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách https://eshop.dencop.cz/advent .
 11. Použitím kódu pro Bonus vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.
 12. Vymáhání účasti či Bonusu soudní cestou je vyloučeno.